Pooltest 9 Premier

Zapytaj o szczegóły produktu

Pooltest 9 Premier
Najnowszy fotometr Palintest umożliwia przeprowadzenie badań 9 parametrów wody.
Funkcja jednokrotnego zerowania.
Pamięć 100 ostatnich wyników pomiarów.
Gniazdo USB do połączenia z komputerem.
Obudowa wodoodporna do 1 m w czasie ½ godziny.
Opakowanie: walizka z fotometrem i tabletki do przeprowadzenia łącznie 500 pomiarów parametrów wody.

SKU: 11221215 Kategorie: , ,

Opis produktu

Badanie wody za pomocą fotometru oparte jest na pomiarze intensywności koloru wytwarzanego przez odczynnik (tabletkę) rozpuszczoną w próbce wody.
Jest to tak zwany pomiar kolorymetryczny stosowany do oceny intensywności nieznanego koloru względem znanego koloru próbki wody. W wyniku zastosowania kolorymetru unika się subiektywnej oceny zabarwienia próbek wody przy porównaniu z wzorcem kolorów.
W fotometrze następuje ilościowy pomiar światła barwnego zaabsorbowanego przez próbkę po dodaniu tabletki w porównaniu z próbką wody surowej używanej do kalibracji zerowej fotometru.
Światło białe składa się z wielu różnych długości fal świetlnych. W fotometrze promień światła białego przechodzi przez filtr optyczny, który przepuszcza do fotodetektora tylko światło o jednej określonej długości fali i tam jest ono mierzone. Różnica między ilością światła barwnego przechodzącego przez bezbarwną próbkę wody, a ilością światła przechodzącą przez zabarwioną próbkę wody określa ilość światła barwnego, które zostało zaabsorbowane przez próbkę.
Zastosowanie filtrów zwiększa czułość pomiaru kolorymetrycznego, stąd dobór właściwego filtra optycznego, a więc tym samym właściwej długości fali światła jest bardzo ważny.
Okazało się, że filtr, który zapewnia najbardziej czułą kalibrację badanej próbki wody ma kolor dopełniający do koloru zabarwionej próbki po dodaniu tabletki.
Na przykład przy pomiarze chloru próbka wody zostaje zabarwiona na kolor różowy o intensywności proporcjonalnej do zawartości chloru w próbce (im większe stężenie chloru, tym ciemniejszy jest kolor różowy). W tym przypadku największą czułość zapewnia filtr zielony, bo roztwór różowoczerwony absorbuje głównie światło zielone.
Fotometr Pooltest 9 Premier oblicza, a następnie wyświetla wynik pomiaru bezpośrednio w miligramach na litr (mg/l) badanego czynnika metodą porównania ilości zaabsorbowanego światła z danymi kalibracyjnymi zaprogramowanymi w przyrządzie.
Poprzedni fotometr Pooltest 9 Plus odniósł ogromny sukces rynkowy, a jego następca Pooltest 9 Premier ma jeszcze więcej zalet. Za pomocą tego fotometru można zbadać następujące parametry wody za pomocą tabletek:
odczyn wody pH w zakresie 6,8 – 8,4 pH,
zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 5 mg/l,
zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie HR w zakresie 0,01 – 10 mg/l,
zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 200 mg/l,
alkaliczność całkowita w zakresie 10 – 500 mg/l CaCO3,
twardość wapniowa w zakresie 5 – 500 mg/l CaCO3,
zawartość bromu w zakresie 0,04 – 10 mg/l,
zawartość miedzi wolnej, związanej i całkowitej w zakresie 0,03 – 5 mg/l,
zawartość żelaza w zakresie 0,01 – 1 mg/l,
zawartość ozonu w zakresie 0,01 – 2,0 mg/l.
Wszystkie stosowane do badań tabletki zapewniają stabilność pomiarów w okresie magazynowania oraz mają gwarantowaną trwałość przez okres 5 lub 10 lat oraz zapewniają szybkie, dokładne i powtarzalne wyniki pomiarów.
Fotometr jest bardzo prosty w obsłudze i posiada pamięć 100 ostatnich wyników pomiarów. Gniazdo USB umożliwia połączenie z PC, przy czym nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.
Fotometr wyposażony został w funkcję jednokrotnego zerowania, dzięki której nie ma konieczności przeprowadzania kalibracji zera przy każdym wykonywanym pomiarze, o ile próbki wody pobierane do pomiarów pochodzą z tego samego źródła, a warunki badania są jednakowe.

Kategorie
 

Zaufali Nam


Nasi Partnerzy