Kierunek Brzeg- kolejny etap

Kierunek Brzeg- kolejny etap

Kierunek Brzeg c.d.

Metry lecą, płyta denna basenu uzbrojona. Etap bardzo istotny dla instalatora, praktycznie nieistotny dla Inwestora….
Czy aby na pewno…?
Nawet niewielki błąd lub brak dokładności będzie miał poważny skutek dla układu technologicznego i estetyki wykończenia niecki. Ze względu na to że jest to etap robót zanikających, ewentualna naprawa najczęściej jest niemożliwa lub bardzo kosztowna.

Na szczęście po nas nie ma co naprawiać

 

Zaufali Nam


Nasi Partnerzy