Basen prywatny

Basen prywatny

Problemy z uzdatnieniem wody

Poniżej zamieszczam kilka porad dotyczących problemów z uzdatnieniem wody w basenie i sposobami radzenia sobie w najczęściej występujących przypadkach. To taki standardowy schemat działania. Musimy pamiętać, że czasami konieczne jest zadziałanie w sposób niestandardowy, a także dokładne określenie przyczyny wystąpienia problemów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że chemiczne uzdatnianie to bardzo złożony proces. Uzależniony od wielu czynników, w tym od pochodzenia naszej wody. Zupełnie inne procedury dotyczą wody uzyskanej z wodociągów miejskich (woda o klasie czystości „wody pitnej”). Zdecydowanie inne będą dla wody pozyskanej ze studni głębinowej, a jeszcze inne w przypadku gdy uzyskujemy wodę z sąsiadującego z nami stawu czy jeziora. Decyzja o napełnieniu basenu wodą z wodociągów też nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy. Jakość takiej wody jest uzależniona od regionu kraju.  Głównie ze względu na różne sposoby jej pozyskiwania, a także od stanu instalacji doprowadzającej wodę. W niektórych przypadkach odchyłki są na tyle istotne że dyskwalifikują pewne systemy uzdatniania.

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami, gdyby jednak okazały się niewystarczające, proszę o bezpośredni kontakt. Bardzo chętnie pomogę.

 

Problemy z wodą w basenie i ich usuwanie

 1. Mętna woda, śliskie ściany, zapach chloru, podrażnienie oczu.

Prawdopodobna przyczyna:

Podwyższone organiczne obciążenie układu uzdatniania, niewystarczająca ilość środków dezynfekcyjnych w wodzie. Rozpoznawalne po podwyższonych zawartościach związanego chloru i chloramin.

Typowe działania zaradcze:

– Wartość pH ustawić na 6,8-7,2.
– Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe. Już po 24 godzinach widoczne powinno być wyraźne polepszenie jakości wody. Jeśli nie, zmierzyć ilość wolnego chloru. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży poniżej 1 mg/l, należy powtórzyć chlorowanie uderzeniowe. Jeżeli wartość DPD nr 1 leży powyżej 3 mg/l, a woda pomimo to jest jeszcze zmętniała, należy poszukać innej przyczyny. Tabletek nie wkładać do skimmera, ponieważ przy tym, przeważnie, nagromadzony w filtrze brud utlenia się i tej siły utleniającej brakuje przy likwidowaniu zanieczyszczeń organicznych w zbiorniku wodnym.
– Filtr około 6 min. płukać wstecznie.
– Przy filtrach piaskowych dla usunięcia najdrobniejszych pozostających jeszcze w wodzie zanieczyszczeń kartusze środków koagulujących włożyć do skimmera, po 2-3 dniach wymienić. Filtr około 6 min. płukać wstecznie. Później kartusze tygodniowo zmieniać. Uwaga: koagulacja działa tylko wtedy gdy wartość pH wynosi 6,8 – 7,4

 1. Woda mleczno-mętna.

Prawdopodobna przyczyna:

W wodzie może być środek koagulacyjny, rozpoznawalny po podwyższonej zawartości aluminium. (Tylko przez fachowców z odpowiednimi przyrządami pomiarowymi albo z fotometrem.) Jeśli środek koagulacyjny dostał się do basenu, wówczas przeważnie przez krótki czas wartość pH wynosiła powyżej 7,8 lub poniżej 6,5. Na skutek tego oddzielony już na filtrze wodorotlenek glinowy znów uległ rozpuszczeniu i dostał się do basenu.

Typowe działania zaradcze:

Ustawić wartość pH na 6,8-7,4, następnie albo:
filtracja wspomagana środkami koagulacyjnymi – dzień i noc tak długo czynna, aż woda poprzez filtrację mechaniczną będzie znowu oczyszczona, albo:
wyłączyć układ filtracyjny, środki koagulacyjne osadzą się na dnie, następnie ostrożnie je odessać odkurzaczem ręcznym z funkcją opróżniania.

 1. Woda mleczno-mętna, szorstkie ściany basenu, chlorowanie uderzeniowe bez skutku, brak aluminium w wodzie.

Prawdopodobna przyczyna:

„Wypadnięcie” stabilizatorów twardości (twardość węglanowa) wody, spowodowane przez krótkotrwałą zbyt wysoką wartość pH.

Typowe działania zaradcze:

Ustawić wartość pH na 6,8-7,2 i zastosować kartusze środków koagulacyjnych (przy filtrach piaskowych) wkładając je do skimmera. Włączyć urządzenie filtracyjne do czasu gdy woda stanie się znowu klarowna poprzez filtrację mechaniczną, lub: filtrację wyłączyć, poczekać na osadzenie się środków koagulacyjnych na dnie, następnie ostrożnie odessać.

 1. Woda zielona lecz klarowna.

Prawdopodobna przyczyna:

–  żelazo w wodzie którą napełniamy lub uzupełniamy  basen (woda żółto-zielona),

–  ślady miedzi (woda turkusowo-zielona) albo z powodu zawierających miedź środków, albo wskutek korozji części miedzianych,
–  czasami zielona woda przy użyciu aktywnego tlenu.

Często efekt odbarwienia wody jest zupełnie niewidoczny na etapie napełniania niecki basenu. Zmiany barwy następują po napełnieniu, na wskutek podnoszenia się temperatury wody.

Typowe działania zaradcze:

Wartość pH ustawić na 6,8 – 7,2.
Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę obiegową, aż woda stanie się zupełnie transparentna.

Okresowo sprawdzać parametry i stale utrzymywać je na wskazanych powyżej wartościach. Zwiększyć częstotliwość płukania wstecznego złoża filtracyjnego.

 1. Woda brunatna i mętna.

Prawdopodobna przyczyna:

Duża zwartość żelaza w wodzie napełniającej. Efekt ten jest najczęściej spotykany gdy napełniamy basen wodą uzyskaną ze studni głębinowych. Często odbarwienie wody jest zupełnie niewidoczne na etapie napełniania niecki basenu. Zmiany barwy następują po napełnieniu, na wskutek podnoszenia się temperatury wody.

Typowe działania zaradcze:

W takim przypadku działamy identycznie jak w p. 4.

Wartość pH ustawić na 6,8 – 7,2.
Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę obiegową, aż woda stanie się zupełnie transparentna.

Okresowo sprawdzać parametry i stale utrzymywać je na wskazanych powyżej wartościach. Zwiększyć częstotliwość płukania wstecznego złoża filtracyjnego.

 1. Woda czarno-brunatna i mętna.

Prawdopodobna przyczyna:

Nadmierna ilość manganu w wodzie napełniającej.

Typowe działania zaradcze:

W takim przypadku działamy identycznie jak w p. 4 i 5.

Wartość pH ustawić na 6,8 – 7,2.
Przeprowadzić chlorowanie uderzeniowe i włożyć środki koagulacyjne do skimmera. Uruchomić pompę obiegową, aż woda stanie się zupełnie transparentna.

Okresowo sprawdzać parametry i stale utrzymywać je na wskazanych powyżej wartościach. Zwiększyć częstotliwość płukania wstecznego złoża filtracyjnego.

 1. Ściany basenu śliskie i zielone. Czasami brunatno zielone a w przypadku stosowania tlenu zdarzają się wykwity koloru różowego.

Prawdopodobna przyczyna:

Rozrost alg. Efekt szczególnie widoczny w okresach burzowych i przy zwiększonym obciążeniu organicznym basenu.

Typowe działania zaradcze:

Wartość pH ustawić na 6,8 – 7,2. Zastosować chlorowanie uderzeniowe z dodatkiem środków algo i glonobójczych. Podwyższone wartości chloru utrzymać do czasu wyklarowania wody, stale kontrolując poprawną wartość pH. Zwiększyć częstotliwość płukania złoża w filtrze piaskowym. Ściany i dno czyścimy mechanicznie przy użyciu miękkiej szczotki lub miotły. Po wytrąceniu się osadów na dnie, odkurzyć ręcznie z funkcją opróżniania.

Uwaga: zdarza się że pomimo zwiększonej dawki chloru, otrzymujemy efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego.  Jakość wody stale ulega pogorszeniu. Ma to związek z efektem uodparniania się niektórych glonów na chlorowanie uderzeniowe. Przyczyną najczęściej jest nieumiejętne rozpoczęcie walki z „kwitnącym basenem”. Musimy pamiętać że chlor sam w sobie, a także środek przeciw algom w niczym nam nie pomogą, jeżeli nie podejdziemy do problemu kompleksowo. W takich przypadkach konieczne jest działanie naprzemienne, w połączeniu innymi systemami uzdatniania.

 1. Woda silnie pieniąca się, często przy atrakcjach dodatkowo napowietrzających wodę.

Prawdopodobna przyczyna:

Silnie pieniący się lub przedozowany środek glonobójczy w wodzie, resztki środków do przezimowania albo środków powierzchniowo-czynnych (środki czyszczące), w wodzie.

Typowe działania zaradcze:

Jako natychmiastowe działanie, stosujemy środek przeciw spienianiu.  Tymczasowo zwiększamy dodatek świeżej wody i zapobiegawczo dodajemy nie pieniący się środek glonobójczy. Nie używać domowych środków czystości.

 1. Czarne plamy na folii.

Prawdopodobna przyczyna:

Tworzenie się siarczków metali ciężkich na powierzchni folii.

Typowe działania zaradcze:

Oczyścić folię przeznaczonym do tego celu, środkiem czyszczącym.

Zapobiegawczo: nie stosować żadnych miedzio i srebro nośnych środków algobójczych. Dokładnie przeanalizować powstawanie zanieczyszczeń i rozważyć możliwość występowanie wykwitów grzybiczych.

 1. Korozja na częściach metalowych.

Prawdopodobna przyczyna:

– za niska wartość pH (poniżej 6,5),

– śladowe ilości miedzi w wodzie,

– efekt zjawiska elektrolizy,

– działanie soli w basenach z systemem uzdatniania wody opartym na układzie elektrolizy soli kuchennej.

Typowe działania zaradcze:

Uzależnione są od ustalonej przyczyny, np:

– wartość pH podnieść co najmniej do 6,8,

– chlorowanie uderzeniowe,

– kontrola połączeń wyrównawczych,

– rezygnacja z niektórych systemów uzdatniania.

 

Ważne uwagi:

 1. W przypadku basenów wykonanych z żywic poliestrowych, tworzywa sztucznego, lub wykończonych wykładziną basenową PVC

– ograniczać stężenie chloru wolnego do 3 mg/l,

– unikać długotrwałych przechlorowań wody,

– bezwzględnie unikać wrzucania tabletek chlorowych lub granulatu bezpośrednio do niecki basenu, dotyczy to również chlorowania przez skimer z użyciem funkcji zaworu „CYRKULACJA”.

 1. Działanie dezynfektanta (chloru), skuteczne jest tylko przy utrzymywaniu prawidłowych wartości pH.
 2. W przypadku problemów z wodą w basenie, w trakcie jej uzdatniania, niezwykle ważne jest częstsze płukanie wsteczne złoża filtracyjnego. Minimum jeden raz dziennie do czasu wyklarowania się wody i za każdym razem zakończone przepłukiwaniem.
 3. W przypadku wytrącenia się dużej ilości osadów na dnie basenu (glony, wapno, itp.) najskuteczniejszym sposobem ich pozbycia się jest tzw. odkurzanie ręczne z opróżnianiem. W tym celu najlepiej jest napełnić basen wodą do maksymalnego poziomu i odkurzać dno z zaworem wielodrogowym ustawionym na pozycję „opróżnianie”. Funkcja niestety dostępna jest tylko w przypadku zainstalowanych filtrów ze złożem piaskowym.

 

Przy odpowiednim postępowaniu, doprowadzenie wody do stanu idealnego zajmuje maksymalnie dwie doby. Warunkiem koniecznym jest oczywiście odpowiednia wiedza, dobrej jakości środki do pielęgnacji basenu, oraz odpowiednio wydajny układ uzdatniania i poprawnie zainstalowany osprzęt w niecce basenu.

Tylko tyle, albo aż……

 

Zapraszam do współpracy,

Rafał Nowakowski

 

Zaufali Nam


Nasi Partnerzy